Εργαστήριο 3 – Ηθικό Hacking

Πληροφορίες για το μάθημα

Αυτό το εργαστήριο στοχεύει στην επίδειξη του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται προληπτικά ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας πληροφορικής μέσω της προσπάθειας διείσδυσης σε ένα σύστημα υπολογιστή με σκοπό τη δοκιμή της σχετικής ασφάλειάς του. Θα σας βοηθήσει να δοκιμάσετε και να σαρώσετε ανεπαρκώς προστατευμένα συστήματα και να δημιουργήσετε στρατηγικές για τον τρόπο αποτελεσματικής προστασίας των συστημάτων από μελλοντικές επιθέσεις.
Show More

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

 • Δοκιμή και σάρωση συστημάτων με ανεπαρκή προστασία,
 • Δημιουργία στρατηγικών για την αποτελεσματική προστασία των συστημάτων από μελλοντικές επιθέσεις,
 • Ίχνη και Αναγνώριση,
 • Οσμισμός και υπεκφυγή,
 • Κακόβουλος κώδικας,
 • Άρνηση υπηρεσίας,
 • Τεχνικές hacking,
 • Δοκιμή διείσδυσης,
 • Αντίμετρα

Σε ποιους

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Προϊστάμενοι τμημάτων αναπτυσσόμενων ΜΜΕ
 • Εργαζόμενοι και επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας από ΜΜΕ
 • Επαγγελματίες φοιτητές με τεχνικά προφίλ
 • Εκπαιδευτές ΕΕΚ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Υλικό που συμπεριλαμβάνεται

 • Παρουσιάσεις
 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
 • Διαδικτυακοί πόροι
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
©2020 Encrypt 4.0. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται
Σχεδιάστηκε & αναπτύχθηκε από τη PCX Management