ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

Προστασία
Δικτύου

Έναρξη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

Απειλές και ευπάθειες
στον κυβερνοχώρο

Έναρξη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

Ηθικό
Hacking

Έναρξη
Quizzes

Αξιολόγηση
Γνώσεων

Έναρξη