Лаборатория 1: Индустриални мрежи

За курса

Тази лаборатория е фокусирана върху изграждането на сигурност на ниво мрежа, както и върху методите за криптиране на информация, изграждане на сигурни връзки и удостоверяване, за да съхранявате и предавате чувствителна информация, като по този начин ви осигурява адекватни умения в сфератата на мрежова сигурност. Тази лаборатория се състои от 2 подлаборатории: Подлаборатория 1.1: Индустриални мрежи и Подлаборатория 1.2: Мрежова сигурност и диагностика.
Show More

КАКВО ЩЕ НАУЧА?

 • Придобиване на високо технически умения чрез проектно-базиран и колаборативен подход.
 • Ще можете да практикувате уменията си в безопасна среда без риск от повреда на реални данни.
 • Умения за киберсигурност.
 • Придобиване на компетентности на европейско ниво

Целева

ГРУПА

 • Ръководители на отдели в производствени МСП
 • Служители и експерти по киберсигурност в МСП
 • Ученици от професионални специалности с технически профили
 • Обучители в ПОО в областта на киберсигурността

Учебният материал включва

 • Презентации
 • Тестове за оценка на знанията
 • Онлайн ресурси
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
©2020 Encrypt 4.0. Всички права запазени.
Проектиран и разработен от PCX Management