Εργαστήριο 2: Απειλές και ευπάθειες στον κυβερνοχώρο

Πληροφορίες για το μάθημα

Αυτό το εργαστήριο ασχολείται με συστήματα ανίχνευσης και απόκρισης εισβολών και μέτρα για τη δημιουργία μιας ασφαλούς υποδομής για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την πρόληψη απειλών στον κυβερνοχώρο. Ο κύριος στόχος αυτού του εργαστηρίου θα είναι να εξοπλίσει την Ομάδα-Στόχο με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Show More

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

 • Νέες πηγές και τύποι κυβερνοεπιθέσεων στο Industry 4.0, Εργαλεία τεχνικών επίθεσης,
 • Εργαλεία σάρωσης ευπάθειας,
 • Λογισμικό κατά του κακόβουλου λογισμικού, προστασίας από ιούς και τείχους προστασίας,
 • Μοντελοποίηση απειλών,
 • Παθολογίες επιθέσεων ασφαλείας,
 • Πρόληψη διαρροής δεδομένων,
 • Διασφάλιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σε ποιους

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Προϊστάμενοι τμημάτων αναπτυσσόμενων ΜΜΕ
 • Εργαζόμενοι και επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας από ΜΜΕ
 • Επαγγελματίες φοιτητές με τεχνικά προφίλ
 • Εκπαιδευτές ΕΕΚ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Υλικό που συμπεριλαμβάνεται

 • Παρουσιάσεις
 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
 • Διαδικτυακοί πόροι
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
©2020 Encrypt 4.0. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται
Σχεδιάστηκε & αναπτύχθηκε από τη PCX Management