Εργαστήριο 1: Προστασία Δικτύου

Πληροφορίες για το μάθημα

Αυτό το Εργαστήριο εστιάζει στη δημιουργία ασφάλειας σε επίπεδο δικτύου, καθώς και σε μεθόδους για κρυπτογράφηση πληροφοριών, δημιουργία ασφαλών συνδέσεων και έλεγχο ταυτότητας, προκειμένου να αποθηκεύει και να μεταδίδει ευαίσθητες πληροφορίες, παρέχοντάς σας έτσι επαρκείς δεξιότητες ασφάλειας δικτύου. Αυτό το εργαστήριο αποτελείται από 2 υπο-εργαστήρια: Υπο-εργαστήριο 1.1: Βιομηχανική Δικτύωση & Υπο-εργαστήριο 1.2: Ασφάλεια Δικτύου και Διαγνωστικά.
Show More

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ;

 • Τεχνολογικά προηγμένες δεξιότητες με έναν συνεργατικό τρόπο που βασίζεται σε έργα.
 • Θα μπορείτε να εξασκήσετε τις δεξιότητές σας σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσης των πραγματικών δεδομένων.
 • Δεξιότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Ικανότητα σε επίπεδο ΕΕ

Σε ποιους

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Προϊστάμενοι τμημάτων αναπτυσσόμενων ΜΜΕ
 • Εργαζόμενοι και επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας από ΜΜΕ
 • Επαγγελματίες φοιτητές με τεχνικά προφίλ
 • Εκπαιδευτές ΕΕΚ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Υλικό που συμπεριλαμβάνεται

 • Παρουσιάσεις
 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
 • Διαδικτυακοί πόροι
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
©2020 Encrypt 4.0. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται
Σχεδιάστηκε & αναπτύχθηκε από τη PCX Management