Лаборатория 3: Етично хакерство

За курса

Тази лаборатория има за цел да демонстрира как проактивно да се постигне адекватно ниво на ИТ сигурност чрез опит за проникване в компютърна система с цел тестване на нейната относителна сигурност. Ще ви помогне да тествате и сканирате неадекватно защитени системи и да изградите стратегии за това как ефективно да защитите системите срещу бъдещи атаки.
Show More

КАКВО ЩЕ НАУЧА?

 • Тествайте и сканирайте неадекватно защитени системи,
 • Изградете стратегии за това как ефективно да защитите системите срещу бъдещи атаки,
 • Отпечатъци и разузнаване,
 • Снифиране (sniffing) и избягване (evasion),
 • Зловреден код,
 • Отказ на услуга,
 • Хакерски техники,
 • Тест за проникване,
 • Мерки за противодействие

Целева

ГРУПА

 • Ръководители на отдели в производствени МСП
 • Служители и експерти по киберсигурност в МСП
 • Ученици от професионални специалности с технически профили
 • Обучители в ПОО в областта на киберсигурността

Учебният материал включва

 • Презентации
 • Тестове за оценка на знанията
 • Онлайн ресурси
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
©2020 Encrypt 4.0. Всички права запазени.
Проектиран и разработен от PCX Management