Лаборатория 2: Киберзаплахи и уязвимости

За курса

Тази лаборатория се занимава със системи за откриване и реагиране на проникване и мерки за изграждане на сигурна инфраструктура за оценка, наблюдение и предотвратяване на киберзаплахи. Основната цел на тази лаборатория е да подпомогне целевите групи да придобият умения и знания за откриване и реагиране на пробиви в киберсигурността.
Show More

КАКВО ЩЕ НАУЧА?

 • Нови източници и видове кибератаки в контекста на Индустрия 4.0, инструменти за техники за атака,
 • Инструменти за сканиране на уязвимости,
 • Анти-злонамерен софтуер, антивирусен софтуер и софтуер за защитна стена,
 • Моделиране на заплахи,
 • Патологии на атаките срещу сигурността,
 • Предотвратяване на изтичане на данни,
 • Осигуряване на веригата за доставки

Целева

ГРУПА

 • Ръководители на отдели в производствени МСП
 • Служители и експерти по киберсигурност в МСП
 • Ученици от професионални специалности с технически профили
 • Обучители в ПОО в областта на киберсигурността

Учебният материал включва

 • Презентации
 • Тестове за оценка на знанията
 • Онлайн ресурси
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
©2020 Encrypt 4.0. Всички права запазени.
Проектиран и разработен от PCX Management